Açlığa Son Rozeti
Açlığa Son Rozeti

Açlığa Son Rozeti

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden  Açlığa Son Rozeti açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, beslenmenin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yerel yönetimlerden beklenen açlığın sona erdirilmesi,  gıda güvenliği ve iyi beslenmenin güvence altına alınması ile mümkündür.

 

Bu hedef doğrultusunda yerel yönetimler, yerel gıda zincirini teşvik etmek için ulaşım altyapısını ve piyasasını güçlendirerek tarımsal üretime ve yerel ekonomik büyümeye katkı sağlamalıdır. Kentsel alanlarda güvenilir gıdaya erişimi sağladığı gibi  kentsel planlamada gıdaların taşınmasına ve depolanmasına yer vermelidir. Yerel yönetimler temiz suya erişimi sağlamalı ve bu doğrultuda atık üretimini en aza indirerek atıkları azaltmalıdır.

 

Yerel yönetimlerin bu rozet bağlamında yapması gereken bir diğer şey kamusal arazilerde hem de şahıs arazilerinde kentsel tarımı teşvik etmektir. Çocuk nüfusundaki beslenme yetersizliği okullar aracılığı ile öğrenilir ve üstesinden gelinir. Yerel yönetimler bölgede görece yoksul olan grupların haklarını korumak zorundadır.


 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Açlığa Son Rozeti için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

 

 

  1. 2030’a kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle yoksul nüfus ile çocukların da dahil olduğu kırılgan nüfusun ve herkesin tüm yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli miktarda gıdaya erişimlerinin sağlanma
  2. 2030’a kadar yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması (2025’e kadar 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen unsurlar konusunda üzerinde mutabakat sağlanan uluslararası hedeflerin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere) ve genç kızlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve yaşlı insanların beslenme ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması
  3. 2030’a kadar tarımsal verimliliğin ve özellikle kadınlar, yerel nüfus, çiftçilik ile uğraşan aileler, göçebe çobanlar ve balıkçılar olmak üzere küçük ölçekli gıda üreticilerinin toprağa, diğer verimli kaynaklara ve girdilere, bilgiye, finansal hizmetlere, piyasalara ve katma değer imkanları ile tarım dışı istihdam olanaklarına güvenli ve eşit erişimlerinin sağlanması amacı ile gelirlerinin iki katına çıkarılması 
  4. 2030’a kadar sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması, üretkenliği ve üretimi artıran, ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, zorlu hava koşulları, sel, kuraklık ve benzeri doğal afetlerle mücadele kapasitesini güçlendiren, arazi ve toprak kalitesini tedricen iyileştiren dirençli tarım uygulamalarının yürürlülüğe konması

 

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.