Kategoriler & BaşkanlarBM Sürdürülebilir Kalkınma Rozetleri

Yoksulluğa Son

Açlığa Son

Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Nitelikli Eğitim

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Temiz Su ve Sanitasyon

Erişilebilir ve Temiz Enerji

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Eşitsizliklerin Azaltılması

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sorumlu Üretim ve Tüketim

İklim Eylemi

Sudaki Yaşam

Karasal Yaşam

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaçlar İçin Ortaklıklar