Eşitsizliklerin Azaltılması Rozeti
Eşitsizliklerin Azaltılması Rozeti

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Eşitsizliklerin Azaltılması Rozeti, ülkelerin kendi içindeki ve aralarındaki eşitsizliklerin giderilmesi amacını taşımaktadır. Yerel yönetimler yapıları ve konumları gereği eşitsizliklerin azaltılması yönünde anahtar bir role sahiptir. Yoksulluk ve dışlanmanın tanımlanması ve bu konuda atılacak somut adımlarla problemlerin çözüme ulaştırılması yerel yönetimlerin yapabilecekleri arasındadır. 

Geçmişten bugüne düşük temsilliyet gücüne sahip grupların yerel yönetimlerce tanımlanması ve katılımlarının teşviki yerel yönetimlerce sağlanabilir.Ayrıca yerel yönetimlerce kendi kurum ve bağlı kuruluşlarında atılacak ayrımcılık karşıtı adımlar emsal oluşturacaktır. Kamu hizmetlerinin ayrımcılık yapılmadan sunulması, yerel yönetimlerin bir sorumluluğudur. 

Yerel yönetimler ayrıca mali politikalarına dereceli vergilendirmeyi dahil edebilir ve bölgelerindeki yoksul hanelerin iş fırsatlarını ve gelirlerini artırmaya yönelik yerel bütçeler oluşturabilirler.


 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Eşitsizliklerin Azaltılması Rozeti  için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

 

  1. 2030’a kadar nüfusun tabandaki %40’ı içinde bulunan kesimine ait gelirin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, devamlı olarak artmasının ve bu artışın sürdürülebilirliğinin sağlanması
  2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engellilik durumuna, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan kapsayıcılığın desteklenmesi 
  3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatların sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması 
  4. Özellikle mali politikalar, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere, politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması
  5. Planlı ve iyi yönetilen göç politikalarının uygulanması ile insanların sistemli, güvenli, düzenli ve sorumlu göç hareketlerinin ve yer değiştirmelerinin kolaylaştırılması  

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.