İklim Eylemi Rozeti
İklim Eylemi Rozeti

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden İklim Eylemi Rozeti iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesini amaçlamaktadır. Yerel yönetimler iklim değişikliğine karşı mücadelede oldukça büyük sorumluluklara sahiptirler. Sera gazı üretiminin yaklaşık %70’i şehirlerde gerçekleşmektedir.

Şehirler aynı zamanda iklim krizine karşı oldukça kırılgandırlar. Yerel yönetimler bu bağlamda toplulukları iklim değişikliğinden ve bu değişikliklerin sebep olduğu olası afetlerden korumalıdır. Aynı zamanda vatandaşları iklim krizine karşı bilgilendirmeli ve birlikte neler yapabilecekleri üzerine eğitimler verilmelidir.

Yerel yönetimler şehir ve bölge planlamalarını iklim değişikliğiileuyumlu ve önleyici faaliyetlere göre entegre etmek zorundadır. Şehirlerin emisyonunu azaltarak çevresel travmalara karşı direnci arttırmalıdır.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden İklimDeğişikliği Rozeti için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

  • İklim ile ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi
  • İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık oluşturmanın ve insani, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
  • Kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış gruplara odaklanarak en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim değişikliği ile ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi 

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.