İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Rozeti
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Rozeti

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Rozeti, kesintisiz,kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışan işlerin desteklenmesi amacını taşımaktadır.  Yerel yönetimler bölgesel kaynak ve fırsatların bilinciyle tabandan gelen bir ekonomik büyüme ve istihdam fırsatı oluşturabilirler. Bunu yaparken kayıt dışı sektörlerin çalışma koşullarına müdahalelerle gerekli noktalarda bu sektörleri kayıtlı sektörler haline getirebilirler. Ayrıca çocuk ve kaçak işçiliğin önlenmesi konusunda somut adımlarda bulunabilirler. 

Yerel yönetimlerin atabileceği bir diğer önemli adım güvenli ve güvenceli çalışma ortamları ile eşit işe eşit ücret politikası uygulamaları ile örnek teşkil etmek olacaktır. Tüm bunların yanı sıra sektörlerdeki faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında topluluklarla birlikte çalışmak için ideal konumdadırlar. 


 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Rozeti  için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

 

 

  1. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam oluşturmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi 
  2. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dahil tüm kadınların ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi
  3. 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması
  4. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dahil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi
  5. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler başta olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dahil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması 
  6. 2030’a kadar istihdam oluşturan, yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması 

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.