Karasal Yaşam Rozeti
Karasal Yaşam Rozeti

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Karasal Yaşam Rozeti, karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanin durdurulmasi ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybinin engellenmesini amaçlamaktadır.

Yerel ve bölgesel yönetimler, biyoçeşitliliğin korunması konusunun kentsel planlama ve kalkınma politikalarının önemli bir parçası haline gelmesini sağlamalıdır. Yerel bilgi birikimleri, sahada “kirleten öder” prensibinin benimsenmesini kolaylaştırabilir.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Karasal Yaşam Rozeti için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

  • 2020’ye kadar özellikle ormanlarda, sulak alanlarda, dağlarda ve kurak alanlardaki karasal ve iç tatlı su ekosistemlerinin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler doğrultusunda korunmasının, eski haline getirilmesinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması
  • 2020’ye kadar her tür ormanın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasının desteklenmesi, ormansızlaşmanın sona erdirilmesi, tahrip edilmiş ormanların eski haline döndürülmesi, ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırmanın küresel olarak önemli ölçüde artırılması
  • Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kararlı biçimde harekete geçilmesi, biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerin korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi
  • 2020’ye kadar ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlamalara, kalkınma süreçlerine, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin stratejilere ve raporlara entegre edilmesi
  • Sürdürülebilir orman yönetimini her düzeyde finanse etmek için bütün kaynaklardan elde edilen imkanların seferber edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere koruma ve yeniden ormanlaştırmayı da kapsayan bu tür bir yönetim geliştirmeleri için yeterli teşvikin sunulması

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.