Sorumlu Üretim ve Tüketim Rozeti
Sorumlu Üretim ve Tüketim Rozeti

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Sorumlu Üretim ve Tüketim Rozeti ile sürüdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınmasını hedeflemektedir. Yerel yönetimlerin görevleri arasında  arazi yönetimi, altyapı, kentsel planlama, eğitim ve kamusal pazarlar vasıtası ile kısa tedarik zincirlerine destek olup ulaşım ve karbon salınımı sorunlarının çözülmesi yer almaktadır.

 

İklim krizinin önüne geçip sürdürülebilir şehirleri oluşturabilmek için yerel yönetimlere büyük bir pay düşmektedir. Bunların yanı sıra yerel yönetimler sürdürülebilir su/enerji üretim ve tüketimini, kentsel planlama ve birim fiyat farklılaştırma mekanizmaları gibi birçok araç vasıtasıyla desteklemelidir. Bölgelerinde yer alan turizm merkezlerinin çevresel ayak izlerini düşürmek için farkındalık oluşturmalı ve bu doğrultuda çalışmaldır.

 

 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Sorumlu Üretim ve Tüketim Rozeti için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

 

  • 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması
  • 2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dahil üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması 
  • 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetilmesinin sağlanması, bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının önemli ölçüde azaltılması
  • 2030’ a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması
  • Ulusal politikalar ve önceliklerle uyumlu, sürdürülebilir kamu ihalelerinin teşvik edilmesi
  • 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınma ile bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğa ile uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması
  • İstihdam oluşturan, yerel kültürü ve yerel ürünleri teşvik eden sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçların geliştirilmesi ve uygulanması

 

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.