Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Rozeti ile kentlerin ve bireylerin yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Şehirlerin hızla kentleşmesi pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bu süreçte yerel yönetimlerin yapması gereken  düzgün ve stratejik bir kentleşme planı yaparak gecekondularda yaşayan ve koşulları iyi olmayan vatandaşların koşullarını iyileştirmektir. Koşulları iyileştirirken vatandaşların temel hizmetlere erişimini de sağlamalıdır. Yerel yönetimlerin bu bağlamda yapması gereken bir diğer şey ise arazi ve konut pazarlarını denetleyerek yeterli imkana sahip olmayan vatandaşların konut haklarını güvence altına almaktır.

 

Yerel yönetimler şehirleri yönetirken doğaya verilen zararı da en aza indirmek için çalışmalıdır. Bu amaç doğrultusunda yol güvenliğini sağlayarak emisyon miktarını azaltmak için toplu taşıma ağını güçlendirmeli ve toplu taşıma kullanmaya teşvik etmelidir. Yeşil kamusal alanların oluşturulması ve korunması yerel yönetimlerin görevleri arasındadır. 

 

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm odaklı sürdürülebilir katı atık yönetimi, şehirlerin çevresel etkilerinin azaltılmasında da hayati önem taşımaktadır. Birçok şehir zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Soyut ve somut kentsel kültürel mirasların belirlenmesi, tanımlanması ve gelecek nesiller için korunması yerel yönetimlerin asli görevleri arasındadır.

 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Rozeti için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

 

  • 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu mahallelerinin iyileştirilmesi
  • 2030’a kadar özellikle kırılgan durumda olan kişilerin, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi, özellikle toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi ile herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişiminin sağlanması
  • 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için kapasitenin güçlendirilmesi
  • Dünyanın kültürel ve doğal miraslarının korunmasına yönelik çabaların artırılması
  • 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumdaki insanların korunması temel alınarak su ile ilgili olanları da kapsayan afetler nedeni ile küresel gayrisafi yurtiçi hasıla ile ilgili ekonomik kayıpların önemli oranda düşürülmesi, ölümlerin ve bu afetlerden etkilenen insan sayısının önemli ölçüde azaltılması
  • 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem gösterilerek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması
  • 2030’a kadar özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamusal alanlara evrensel erişimlerinin güvence altına alınması
  • Ulusal ve bölgesel kalkınma planlarını güçlendirerek kentsel, kent çevresindeki ve kırsal alanlar arasındaki olumlu ekonomik, sosyal ve çevresel bağlantıların desteklenmesi 

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.