Temiz Su ve Sanitasyon Rozeti
Temiz Su ve Sanitasyon Rozeti

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Temiz Su ve Sanitasyon Rozeti, herkes için yeterli su ve sıhhi tesisat mevcudiyetinin ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasını amaçlamaktadır. Temiz içme suyuna ve sıhhi tesisata erişimin sağlanması yerel yönetimlerin sorumlulukları arasında olup, bu hizmetler etkin bir idari yönetişim, doğal kaynakların doğru kullanımı ve başarılı bir kent planlaması çerçevesinde sağlanabilir.

Kentsel alanlarda gayriresmi yerleşimlerde temel hizmetlere erişim ve özel sektörün yüksek fiyatlı veya kalite kontrolünden yoksun su arızaları; kırsal yerleşimlerde ise suya erişimin ücretsiz olabilmesine rağmen, su kaynağına ulaşımın uzun bir süreçten geçmesi, kaynakların kirlenmiş olma ihtimali yerel yönetimlerin çözüm üretmesi gereken temel sorunlardır. 

Ayrıca yerel yönetimler çevre koruma önlemleri ve sürdürülebilir katı atık yönetimi vasıtasıyla su kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar geliştirebilirler. 

 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Temiz Su ve Sanitasyon Rozeti için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

 

  1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde ulaşımının güvence altına alınması 
  2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi
  3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atıksu oranını yarıya indirerek, geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi  
  4. 2030’a kadar etkili su kullanımının tüm sektörlerde büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlısu tedariğinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip kişi sayısının önemli ölçüde azaltılması 
  5. 2030’a kadar uygun görüldüğünde işbirliği yolu ile her düzeyde entegre su kaynakları yönetiminin uygulanması 
  6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, yer altı su tabakasını ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi 
  7. Su ve sıhhi tesisat yönetiminin geliştirilmesi sürecine yerel toplulukların katılımının desteklenmesi ve güçlendirilmesi

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.