Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rozeti
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rozeti

 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rozeti, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Yerel yönetimler kadınlara karşı şiddet ve benzeri zararlı davranışların belirlenip mücadele edilmesi konusunda önemli bir konumdadır. Kamusal alanların oluşturulması ve bu alanların korunmas sorunlarla mücadele edilmesinde temel araçlardır. Ayrıca yerel yönetimlerin şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik hizmet sunumu ile ilgili sorumlulukları da bulunmaktadır.

 Yerel ve bölgesel yönetimler ile kırsal belediyeler, kadınların toprak mülkiyeti ve yönetimi imkanlarına eşit erişiminin önündeki engelleri tanımlayıp bu engellerin aşılmasına yönelik çaba gösterebilirler.

Tüm bunların yanında yerel düzeyde seçilmiş kadın sayısının artırılması ulusal ve bölgesel düzeydeki kurumların ilk adımının yerelde başlamasından dolayı temel bir önceliktir. Yerel yönetimlerde pozisyon sahibi kadın liderler, cinsiyetle ilgili önyargılara meydan okuyup genç kız çocuklarına örnek olabilirler.


 

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rozeti için yerel yönetimlere koyduğu alt hedefler aşağıdaki gibidir:

 

 

  1. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi 
  2. Kamusal alanlar ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması 
  3. Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadınların genital mutilasyonu, gibi bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması 
  4. Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane ile aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yolu ile tanınması ve değer görmesi
  5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar alma süreçlerine tam ve etkin şekilde katılımının teşvik edilmesi ve kadınlara karar alma mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması 
  6. Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşma, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve üzerlerinde kontrol kurabilme, finansal hizmetler, miras ve doğal kaynaklara erişimleri gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmaları için reformlar yapılması
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi, kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi

0 Yorum

Yorum Yap

Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Yorumunuz alındı. İncelemenin ardından yayınlanacaktır.

Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.